Stress? Ontdek de oorzaken en symptomen (2023)

Stress? Ontdek de oorzaken en symptomen (1)Informatie goedgekeurd door Liselotte Betist

4.1 uit 5 - 109 beoordelingen

Stress? Ontdek de oorzaken en symptomen (2)94 mensen vonden deze informatie nuttig

Wat is stress?

In het kort:

 • Stress ontstaat wanneer te lang te veel spanning aanwezig is.
 • Er worden drie soorten stress onderscheiden: spannende stress, frustrerende stress en schadelijke stress.
 • Niet iedereen is even gevoelig voor stress.
 • Stress heeft verschillende oorzaken. Bekende oorzaken zijn een hoge werkdruk en ziekte of overlijden van een naaste.
 • Stress kan zich uiten in lichamelijke en psychische klachten. Het is merkbaar in gevoelens, gedrag en/of gedachten.
 • Voldoende beweging en ontspanning zijn belangrijk.
 • Herstellen van stress duurt langer naarmate je langer gestrest bent.
 • Lukt het niet om zelf stress te verminderen, zoek dan hulp bij een arts, psycholoog of coach.

In het kort:

 • Stress ontstaat wanneer te lang te veel spanning aanwezig is.
 • Er worden drie soorten stress onderscheiden: spannende stress, frustrerende stress en schadelijke stress.
 • Niet iedereen is even gevoelig voor stress.
 • Stress heeft verschillende oorzaken. Bekende oorzaken zijn een hoge werkdruk en ziekte of overlijden van een naaste.
 • Stress kan zich uiten in lichamelijke en psychische klachten. Het is merkbaar in gevoelens, gedrag en/of gedachten.
 • Voldoende beweging en ontspanning zijn belangrijk.
 • Herstellen van stress duurt langer naarmate je langer gestrest bent.
 • Lukt het niet om zelf stress te verminderen, zoek dan hulp bij een arts, psycholoog of coach.

Over stress

Stress is eigenlijk gewoon spanning. Je hebt altijd een beetje spanning nodig om goed te kunnen functioneren. Deze spanning zorgt er namelijk voor dat je lichaam klaar is voor actie. Pas wanneer er op de lange termijn te veel spanning aanwezig is, kan dit leiden tot klachten.

Je lichaam maakt geen onderscheid tussen een deadline die je niet haalt of een levensbedreigende situatie. Stress helpt je lichaam door zich klaar te maken om te vechten of te vluchten. Jehersenen geven een signaal af waardoor je lichaam hethormoonadrenaline gaat maken. Hierdoor gaat jehart sneller kloppen, je ademhaling gaat sneller en jespierenspannen zich aan. Op die manier kun je optimaal reageren op het ‘gevaar’. Als het gevaar op korte termijn nog niet geweken is, maakt je lichaam ook nog cortisol aan, een ander stresshormoon dat je ‘paraat’ houdt.

De effecten zijn normaal gesproken van korte duur, waarna je lichaam even de tijd nodig heeft om zich te herstellen. Als de stress te lang aanhoudt, kun je overspannen raken of eenburn-outkrijgen.

(Video) 14 Signs Of STRESS That Is DAMAGING Your Body Silently

Stress is eigenlijk gewoon spanning. Je hebt altijd een beetje spanning nodig om goed te kunnen functioneren. Deze spanning zorgt er namelijk voor dat je lichaam klaar is voor actie. Pas wanneer er op de lange termijn te veel spanning aanwezig is, kan dit leiden tot klachten.

Je lichaam maakt geen onderscheid tussen een deadline die je niet haalt of een levensbedreigende situatie. Stress helpt je lichaam door zich klaar te maken om te vechten of te vluchten. Jehersenen geven een signaal af waardoor je lichaam hethormoonadrenaline gaat maken. Hierdoor gaat jehart sneller kloppen, je ademhaling gaat sneller en jespierenspannen zich aan. Op die manier kun je optimaal reageren op het ‘gevaar’. Als het gevaar op korte termijn nog niet geweken is, maakt je lichaam ook nog cortisol aan, een ander stresshormoon dat je ‘paraat’ houdt.

De effecten zijn normaal gesproken van korte duur, waarna je lichaam even de tijd nodig heeft om zich te herstellen. Als de stress te lang aanhoudt, kun je overspannen raken of eenburn-outkrijgen.

Soorten stress

Het Instituut voor Stress Preventie in Leiden onderscheidt driesoorten stress: spannende stress, frustrerende stress en schadelijke stress.

 • Spannende stress.De spannende stress is een positieve vorm van stress. Het helpt je goed te presteren en extra alert te zijn in bepaalde situaties. Dat kan variëren van een sollicitatiegesprek tot een rondje racen op het circuit van Zandvoort.
 • Frustrerende stress. De frustrerende stress treedt op onder omstandigheden die frustraties oproepen, zoals in de file staan of een collega die er met de pet naar gooit.
 • Schadelijke stress. De schadelijke stress ten slotte is de ernstigste soort. Deze ontstaat bijvoorbeeld als een werknemer langdurig boven zijn kunnen moet presteren, als iemand regelmatig gepest wordt of na een traumatische ervaring, als bijvoorbeeld een bankoverval. Als die spanning blijft aanhouden en het lichaam niet terugkeert naar een zogenaamd rustniveau, spreken we vanchronische stress.

Het Instituut voor Stress Preventie in Leiden onderscheidt driesoorten stress: spannende stress, frustrerende stress en schadelijke stress.

 • Spannende stress.De spannende stress is een positieve vorm van stress. Het helpt je goed te presteren en extra alert te zijn in bepaalde situaties. Dat kan variëren van een sollicitatiegesprek tot een rondje racen op het circuit van Zandvoort.
 • Frustrerende stress. De frustrerende stress treedt op onder omstandigheden die frustraties oproepen, zoals in de file staan of een collega die er met de pet naar gooit.
 • Schadelijke stress. De schadelijke stress ten slotte is de ernstigste soort. Deze ontstaat bijvoorbeeld als een werknemer langdurig boven zijn kunnen moet presteren, als iemand regelmatig gepest wordt of na een traumatische ervaring, als bijvoorbeeld een bankoverval. Als die spanning blijft aanhouden en het lichaam niet terugkeert naar een zogenaamd rustniveau, spreken we vanchronische stress.

Oorzaken van stress

Veel verschillende situaties kunnen stress veroorzaken. Een hoge werkdruk is een vrij bekend voorbeeld, maar ook ziekte of overlijden van een naaste kan voor veel stress zorgen. Toch is niet iedereen even gevoelig voor stress. Dit heeft te maken met de balans tussen de draagkracht die je hebt en de draaglast die je te verduren krijgt. Als je een hoge draagkracht hebt, kun je meer of grotere stressvolle situaties aan dan iemand die een lage draagkracht heeft.

Veel verschillende situaties kunnen stress veroorzaken. Een hoge werkdruk is een vrij bekend voorbeeld, maar ook ziekte of overlijden van een naaste kan voor veel stress zorgen. Toch is niet iedereen even gevoelig voor stress. Dit heeft te maken met de balans tussen de draagkracht die je hebt en de draaglast die je te verduren krijgt. Als je een hoge draagkracht hebt, kun je meer of grotere stressvolle situaties aan dan iemand die een lage draagkracht heeft.

(Video) Deel 1. Burnout en stress: kenmerken en symptomen.

Symptomen van stress

Wanneer een stressvolle situatie te lang duurt of meerdere stressvolle situaties elkaar te snel opvolgen, heeft je lichaam geen tijd om zich te herstellen. De stress stapelt zich dan op totdat het te veel wordt.

De symptomen van stress zijn onder te verdelen in vier verschillende soorten: lichamelijke klachten, psychische klachten, gedragssymptomen en gedachtensymptomen.

Lichamelijke klachten:

 • Hoofdpijn,rugpijn, stijve schouders.
 • Spijsverteringsstoornissenwaaronder maagklachten.
 • Rusteloosheid,slaapproblemenenvermoeidheid.

Psychische klachten:

 • Snel geïrriteerd en gefrustreerd of juist snel huilen.
 • Gevoel van ongelukkigheid, machteloosheid en dingen somber inzien.

Gedragssymptomen:

 • Bazigheid, snauwerigheid en extreem kritisch tegenover anderen.
 • Overmatig eten,drinken,roken et cetera.

Gedachtensymptomen:

 • Geen concentratie meer, moeite met helder nadenken.
 • Vergeetachtigheid,geheugenproblemen.
 • Problemen met creativiteit of oplossend vermogen.

Daarnaast onderdrukt een langdurig verhoogde hoeveelheid cortisol hetimmuunsysteem, waardoor je vatbaarder bent voor ziektes en ontstekingen.

Wanneer een stressvolle situatie te lang duurt of meerdere stressvolle situaties elkaar te snel opvolgen, heeft je lichaam geen tijd om zich te herstellen. De stress stapelt zich dan op totdat het te veel wordt.

De symptomen van stress zijn onder te verdelen in vier verschillende soorten: lichamelijke klachten, psychische klachten, gedragssymptomen en gedachtensymptomen.

Lichamelijke klachten:

 • Hoofdpijn,rugpijn, stijve schouders.
 • Spijsverteringsstoornissenwaaronder maagklachten.
 • Rusteloosheid,slaapproblemenenvermoeidheid.

Psychische klachten:

 • Snel geïrriteerd en gefrustreerd of juist snel huilen.
 • Gevoel van ongelukkigheid, machteloosheid en dingen somber inzien.

Gedragssymptomen:

 • Bazigheid, snauwerigheid en extreem kritisch tegenover anderen.
 • Overmatig eten,drinken,roken et cetera.

Gedachtensymptomen:

 • Geen concentratie meer, moeite met helder nadenken.
 • Vergeetachtigheid,geheugenproblemen.
 • Problemen met creativiteit of oplossend vermogen.

Daarnaast onderdrukt een langdurig verhoogde hoeveelheid cortisol hetimmuunsysteem, waardoor je vatbaarder bent voor ziektes en ontstekingen.

Verder lezen

2. BehandelingStress? Ontdek de oorzaken en symptomen (3)

(Video) Dit doet Stress ECHT met je Lichaam - Psycholoog Najla

Pagina laatst aangepast op 29-03-2022

Auteur: Redactie Gezondheidsplein

Deze informatie is gecontroleerd door:

Vond je deze informatie nuttig?

4.1 uit 5 - 109 beoordelingen

(Video) 10 tekenen dat stress je echt doodt

Heeft deze informatie jou geholpen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

En ontvang 2 tot 4 keer per maandinformatie over jouw gezondheid

(Video) Burn-out - Symptomen en behandeling

Stress? Ontdek de oorzaken en symptomen (10)

Videos

1. Hoe kan ik omgaan met werkstress? - What the FAQ?! [#27]
(YoungCapital)
2. 36 Stress Symptomen - Check of jij stress hebt en wat je kunt doen - StressHelp.nl
(StressHelp)
3. 1: Burn-out, depressie, overspannen of overwerkt? Help jezelf!
(Equilibrium)
4. RelatieStress: 5 Oorzaken van Stress in je Relatie
(Guan Felix)
5. 5 signalen van stress
(Albert Sonnevelt)
6. Leer de 6 Symptomen Stress herkennen en reken af met onnodige stress
(Pim Janszen)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated: 01/08/2023

Views: 5606

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.